Tag Archives: termiņuzturēšanās atļauja

Kas ir termiņuzturēšanās atļaujas

Termiņuzturēšanās atļaujas ir viens no uzturēšanās atļauju veidiem. Tas ir dokuments, kas dod tiesības ārvalstniekam uzturēties Latvijas Republikā noteiktu laiku. Pastāvīgi uzturēties Latvijā drīkst ar pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanu. Uzturēšanās atļauja nepieciešama, ja ārvalstnieks vēlas uzturēties Latvijas Republikā ilgāk par 90 dienām pusgada laikā, skaitot no pirmās ieceļošanas dienas.

Termiņuzturēšanās atļauju izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP). Termiņuzturēšanās atļauju pieprasīšanai iesniegto dokumentu izskatīšana maksā līdz 142,- EUR parastajā kārtībā (nepaātrinātajā).

Uzturēšanās atļauja no 2012. gada 2. aprīļa tiek izsniegta personas apliecības formātā, līdz ar to pirms uzturēšanās atļaujas saņemšanas ir jānodod biometrijas dati (pirkstu nospiedumi (no sešu gadu vecuma) un digitālais sejas attēls).

Saņemot termiņuzturēšanās atļauju, ārzemniekam jāuzrāda derīga veselības apdrošināšanas polise. Saņemot pirmreizējo, termiņuzturēšanās, atļauju vai termiņuzturēšanās, atļauju, pēc pārtraukuma ilgāka par 90 dienām, ārzemniekam jāiesniedz Latvijas ārstniecības iestādes izsniegta izziņa, ka persona neslimo ar tuberkulozi aktīvā fāzē.

Vēl termiņuzturēšanās atļaujas ietver ārvalstnieka personas dokumentu apliecinājumu. To dara ārvalsts atbildīgā konsulārā iestāde. Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas un Šveices Konfederācijas pilsoņiem savas valsts izsniegtie personas dokumenti nav jāapliecina.

Termiņuzturēšanās atļaujas izsniegšanai nepieciešams aizpildīt apjomīgu anketu (10 lpp.), kurā ietilpst apstiprinājums par tādiem datiem, kā uzturēšanās mērķis, dati par iesniedzēja laulātajiem, bērniem, aizgādībā esošām personām, radiniekiem, nodarbinātība, valodas zināšanas, izglītība un citi.

Lai gan sabiedrības acīs termiņuzturēšanās atļauja ir dokuments, ko saņem citu valstu turīgi pilsoņi, kuriem pieder īpašums Latvijā, ir virkne citu gadījumu, kad ārvalstnieks var pieprasīt termiņuzturēšanās atļauju.

Termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanu un saņemšanu regulē Imigrācijas likuma 23. pants. Tajā sacīts, ka termiņuzturēšanās atļauju tiesības pieprasīt ir ārzemniekam reizi kalendāra gadā uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus, ja viņš ir Latvijas pilsoņa vai Latvijas nepilsoņa, vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmuša ārzemnieka radinieks līdz trešajai pakāpei; uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, ja viņš ir komercreģistrā reģistrēts individuālais komersants; uz laiku, kas nepārsniedz vienu gadu, ja viņš ir pašnodarbināta persona; uz laiku, kas nepārsniedz četrus gadus, ja ārzemnieks ir ārvalsts komersanta pārstāvniecības pārstāvis; uz Latvijas Republikā akreditētas izglītības iestādes audzēkņa vai pilna laika studenta mācību laiku; uz laiku, kāds norādīts līgumā par ārstēšanu stacionārā ārstniecības iestādē; uz laiku, uz kādu viņam saskaņā ar Patvēruma likumu piešķirta pagaidu aizsardzība; uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, ja viņš veicis ieguldījumu kapitālsabiedrības pamatkapitālā (ar dažādiem nosacījumiem: 30 000,- EUR, 150 000,- EUR); uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus, ja viņš Latvijas Republikā ir iegādājies un viņam pieder viens, funkcionāli saistīts, apbūvēts nekustamais īpašums, kura vērtība ir ne mazāka par 250 000,- EUR, vienlaikus pastāvot dažādiem nosacījumiem.

Advertisements